AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

03 Nisan 2019

ruh mu?

Sözcükler (ödünç alma yoluyla, borrowing, loan words) dilden dile geçerken anlam genişlemesine, daralmasına, kaymasına uğrayabiliyorlar. Bazen bunun nedeni sözcüğü taşıyan kişiler oluyor. Yanlış veya eksik çeviriler ilerde çeşitli sorunlar oluşturabiliyor.


Buna Türkçede psikoloji-ruh/sal arasındaki (olmayan) ilişki çok güzel bir örnek. Psikoloji sözcük bileşenlerine bakıldığında (arkaik) ruh sözcüğü ile ilişkili ancak psikoloji bir alan olarak Aydınlanma Çağı ve ardından Endüstri Devriminden sonra ortaya çıkması sebebiyle bilimsel yöntemleri kullanmak zorundadır. Psikolojinin de bir disiplin olarak ortaya çıkış noktası insan zihni ve davranışlarının (tekrarlanabilen, yanlışlanabilen) bilimsel yöntemler kullanarak araştırılmasıdır. Bu yöntemlerle metafizik konular çalışılamaz. Dolayısıyla ruh gibi kavramların psikoloji disiplininde yeri yoktur, bu tür konular daha çok teoloji gibi alanları ilgilendirir.


Bu nedenle psikoloji "ruh sağlığı," "ruhsal sorunlar," "ruhsal bozukluklar" gibi şeylerle ilgilenmez.  


Başka bunun gibi yanlış anlaşılan, anlam kaymasına uğrayan ya da yanlış çevirilen sözcüklere örnek olarak sosyete (society) ve burjuva (bourgeois) verilebilir.