AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

27 Mayıs 2020

Psikolojiyle ilgililer için çeşitli kitap ve film önerileri


"bir zamanlar mütevazi ve onurlu bir psikoloji bölümü vardı, öğrenmenin paylaşmak olduğuna inanırlardı, hala inanıyorlar"


Genel Psikoloji, Psikoloji Tarihi, Psikolojiye Giriş
!   Modern Psikoloji Tarihi - Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz (Kaknüs Yayınları)
!   Psikolojiye Anlamak – Charles G. Morris (Türk Psikologlar Derneği)
!   Psikoloji ve Yaşam  – Gerrig, Zimbardo ve Sart (Nobel Akademik Yayıncılık)
!   Psikolojiye Giriş – Rod Plotnik (Kaknüs Yayınları), 2009
!   İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları (Remzi Kitabevi)
!   Psikoloji ve Yaşam: Psikolojiye Giriş - Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo
!   Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler - Sirel Karakaş
!   Sosyal Bilimleri Açın – Gulbenkian K. (Metis Yayınları)
! Eleştirel Psikoloji (2012) - Derleyenler: D. Fox, I. Prilleltensky ve S. Austin, Yayıma hazırlayanlar: G. Kayacı Sevinç, İ. Demirok ve B. Gürsel, Ayrıntı

Klinik Psikoloji
!   Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi – Judith S. Beck (Türk Psikologlar Derneği)
!   Bilişsel Davranışçı Terapiler – Işık Savaşır, Gonca Soygüt ve Elif Kabakçı (Türk Psikologlar
Derneği)
!   Psikiyatri Temel Kitabı (2 Cilt) – Cengiz Güleç ve Ertuğrul Köroğlu (Hekimler Yayın Birliği)
! Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vaka Çalışmaları – Thomas F. Oltmanns, John M. Neale ve Gerald C. Davison (Türk Psikologlar Derneği)
!   Anormal Psikolojisi - G. C. Davison J. M. Neale
!   Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar - Vance L. Austin, Daniel T.
Sciarra
!   Anormal Psikolojisi – G.C. Davison ve J.M. Neale (Türk Psikologlar Derneği)
!   Anormal Psikolojisi – James N. Butcher, Susan Mineka ve Jill M. Hooley (Kaknüs Yayınları)
!   Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği – Irvin Yalom (Kabalcı Yayınları)
! Irvin Yalom Kitap Seti (Ergen Terapisi, Anksiyete Terapisi, Depresyon Terapisi, Okul Öncesi Çocuklarının Terapisi, Okul Çağı Çocuklarının Terapisi, Cinsel Terapi, Evlilik Terapisi, Alkolizm Terapisi, Yeme Bozukluklarının Terapisi, Şizofreni Terapisi) (Prestij Yayınları)
!   Kişilik Bozuklukları – James F. Masterson (Litera Yayınları)
!   Bilişsel Terapi Yöntemleri – Robert L. Leahy (Hekimler Yayın Birliği)
!   Çocuklarda Psikolojik Sorunlar ve Tedavisi – Esen Gül (Çıra Yayınları)
!   Çocuklarda Davranış Bozuklukları – Sefa Saygılı (Elit Kültür Yayınları)
!   Bilişsel Davranışçı Terapide Teknik, Bağlanma ve İttifak – Gonca Soygüt Pekak (Türk
Psikologlar Derneği)
!   Çocuk Psikoterapisi – Kathryn Geldard ve David Geldard (Türk Psikologlar Derneği)
!   Klinik Psikoloji – Linden ve Hewitt (Nobel Yayınları)
!   Psikolojik Danışma Becerileri – Gerard Egan (Kaknüs Yayınları)
!   Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma – Kathryn Geldard ve David Geldard (Nobel
Yayınları)
!   Protezli Tanrı – Cengiz Güleç
!   Terapi  – Kemal SayarGelişim Psikolojisi (çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık, çocuk istismarı ve ihmali, çocukluğun ve ebeveynliğin tarihi, çocukla görüşme, çocuk psikoterapisi)
!   Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi (2012), Yazan: John W. Santrock, Çeviri editörü: G.
Yüksel, Nobel
! Gelişim Psikolojisi Kuramları (2008), Yazan: Patricia H. Miller, Çeviren: Z. Gültekin, Yayıma hazırlayan: B. Onur, İmge Kitabevi
! Çocuk ve Ergen Gelişimi (1998), Yazanlar: Mary J. Gander ve Harry W. Gardiner, Yayıma hazırlayan: B. Onur, İmge Kitabevi
!   Ergenlik (2007), Yazan: Lawrence Steinberg, Yayıma hazırlayan: F. Çok, İmge Kitabevi
!   Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi (2012), Yazanlar: Hasan Bacanlı ve Şerife Işık
Terzi, Açılım kitap
!   Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (2011), Yazan: Bekir Onur, İmge Kitabevi
!   Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık (2008), Editörler: Kurtman Ersanlı ve Melek
Kalkan, Pegem Akademi
!   Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (2012), Derleyenler: M. Sayıl ve B. Yağmurlu, Koç
Üniversitesi Yayınları
!   Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji (2012), Yazan: Çiğdem Kağıtçıbaşı, Koç
Üniversitesi Yayınevi
!   İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları (2013),  Derleyenler: Sevda Bekman ve
Ayhan Koç, Koç Üniversitesi Yayınları
!   Ergenliğin Yüzleri (2010), Yazan: Talat Parman, Bağlam
!   Ergenlik ya da Merhaba Hüzün (2000), Yazan: Talat Parman, Bağlam
!   İnsan İlişkileri (1997), Yazan: Nuran Hortaçsu, İmge Kitabevi
!   Çocuklukta İlişkiler: Ana Baba, Kardeş ve Arkadaşlar (2003), Yazan: Nuran Hortaçsu, İmge
Kitabevi
! Çocuk: Gelişim Psikolojisi (2009),  Yazanlar: Helen Bee ve Denise Boyd, çeviren: O. Gündüz, Kaknüs
!   Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali (2001), Yazan: Sezen Zeytinoğlu, Ege Üniversitesi
Yayınları
! İstismar ve İhmale Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım: Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri için Başvuru Kitabı (2011), Yayıma hazırlayanlar: Tolga Dağlı ve Mehmet Akif İnanıcı, UNICEF Yayınları
!   Aile Refahı ve Koruma (2012),  Yazanlar: S. Sunay Yıldırım Doğru, Neslihan Durmuşoğlu
Saltalı, Rukiye Konuk Er, Editör: S. S. Y. Doğru, Eğiten Kitap
! Riskli Davranışlar Gösteren Çocuk ve Ergenler: Alanda Çalışanlar için Bilgiler  (2007), Editör: Gültekin Ögel, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
!   Çalınan Yarınlar: Kadınların Çocukken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlamak ve Tedavi Etmek
(2013), Yazanlar: Steven Levenkron ve Abby Levenkron, Çeviren: Tufan Göbekçin, Paloma
!   Çocuk Psikoterapisi (2013),  Yazanlar: Kathryn Geldard ve David Geldard, Çeviri editörleri: G.
Erden ve Ç. Kudiaki, Türk Psikologlar Derneği Yayınları
! Çocukla Psikoterapötik Görüşme (2011),  Yazanlar: Kathryn Geldard ve David Geldard, Çeviri editörleri: G. Erden ve Ç. Kudiaki, Türk Psikologlar Derneği Yayınları
!   Annelik Sevgisi: 17. Yüzyıldan Günümüze bir Duygunun Tarihi (1992),  Yazan: Elisabeth
Badinter, Çeviren: Kamuran Çelik, AFA Yayınları
!   Çocukluğun Yokoluşu (1995),  Yazan: Neil Postman, Çeviren: Kemal İnal, İmge Kitabevi
!   Gelişim Psikolojisi - Mehmet Bilgin, Banu Yazgan İnanç & Meral Kılıç Atıcı

Psikometri, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
!   Psikometri Üzerine Yazılar – Adnan Erkuş (Türk Psikologlar Derneği)

Sosyal Psikoloji
!   Sosyal Psikoloji Tarihi - Gustav Jahoda
!   Sosyal Etkiler - Nuray Sakallı
!   Otoriteryen Kişilik - Veysel Batmaz
!   Kimlik İnşası - Nuri Bilgin
!   İknanın Psikolojisi - Robert Cialdini
!   Toplumsal Cinsiyet - Zehra Dökmen
!   Sosyal Psikoloji - Michael Hogg, Graham M. Vaughan
!   Sosyal Psikoloji - David O. Sears, Letitia Anne Peplau, Shelley E. Taylor
!   Günümüzde İnsan ve İnsanlar / Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi  - Çiğdem Kağıtçıbaşı (Evrim
Kitapevi)
!   Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar, Yaklaşımlar - Nuri Bilgin
!   Sosyal Psikoloji Tarihi - Gustav Jahoda
!   Muzaffer Şerif’e Armağan (2007) - Editörler: Serkan Batur ve Ersin Aslıtürk, İletişim
Yayınları

Deneysel Psikoloji
!   Bilişsel Psikoloji  – E. Bruce Goldstein (Kaknüs Yayınları), 2013
!   Bilişsel Psikoloji – Robert L. Solso & M. Kimberly Maclin & Otto H. Maclin, 2011
!   Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri – Michael Domjan (Türk Psikologlar Derneği), 2013
! Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı - R. L. Solso & H. H. Johnson, Çev: Ayşe Ayçiçeği, 2005
!   Deneysel Psikoloji  - Barry H. Kantowitz, Henry L. Roediger III ve David G. Elmes (Nobel
Akademik Yayıncılık), 2014

Suç Psikolojisi
!   Suç Psikolojisi - David Canter
!   Adalet Psikolojisi -Yasemin Işıkkılıç
!   Kriminoloji  - Füsun Sokullu Akıncı
!   Suç Teorileri - Osman Dolu

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
!   Örgütsel Davranış - Stephan Robbins & Timothy A. Judge

Evrimsel Psikoloji ve Evrim
!   Evrimsel Psikolojiye Giriş – Dylan Evans & Oscar Zarate (Türk Psikologlar Derneği)

Kişilik / Kişisel Gelişim
! Kişi Olmaya Dair: Gerçekten de olduğun kişi olmak, bir ilişkiyi ve bir hayatı kurtarabilir – Carl  Rogers (Okuyan Us Yayınları)
!   Sınırlar: Hayatınızı kontrol etmek için ne zaman evet nasıl hayır demelisiniz? – Henry Cloud
(Koridor Yayıncılık)
!   Bütünleşmek ve Büyümek – Ceylan Daş (Hyb Yayınları)
!   Geştalt Terapi – Ceylan Daş (Hyb Yayıncılık)
!   Hayat Denen Oyun – Eric Berne
!   Varoluşçu Psikoterapi – Irvin Yalom (Kabalcı Yayınevi)
!   Kaygıdan Mutluluğa Kişilik – Özcan Köknel (Altın Kitapları)
!   Kişilik – Jerry M. Burger (Kaknüs Yayınları)
!   Psikanaliz Üzerine – Sigmund Freud (Say Yayınları)
!   Psikanaliz ve Sonrası – Engin Geçtan (Metis Yayınları)
!   Nevrozlar 1-2-3 – Celal Odağ (Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı)
!   Ericksoncu Psikoterapi (4 Cilt) – Jeffrey K. Zeig (Litera Yayınları)
!   Kişilik Kuramları - Banu Yazgan İnanç & Esef Ercüment Yerlikaya
!   Psikolojik Danışma Becerileri - Gerard Egan
!   Yardım Etme Sanatı - Robert R. Carkhuff

Fizyolojik Psikoloji, Nöropsikoloji, Sinirbilim
!   Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri – Metehan Irak
!   Davranış Bilimleri Tıpsal Psikoloji – Günsel Koptagel (Nobel Tıp Kitabevleri)
!   Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş – Öget Öktem (Nobel Tıp Kitabevi)
!   Beyin ve Nöropsikoloji – Sirel Karakaş (Çizgi Tıp Yayınevi)
!   Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar – Emre Kumral (Güneş Tıp Kitabevleri)
!   İnsan Fizyolojisi – D. McLaughlin, J. Stamford & D. White, Nobel Yayınevi
!   Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri - Neil R. Carlson
!   Karısını Şapka Sanan Adam / Mars'ta Bir Antropolog / Sesleri Görmek: Sağırların Dünyasına
Bir Yolculuk - Oliver Sacks
!   Descartes'ın Yanılgısı: Duygu, Akıl ve İnsan Beyni - Antonio R. Damasio
!   Duygusal Beyin: Duygusal Yaşamın Gizemli Temelleri - Joseph LeDoux

Sağlık Psikolojisi
!   Sağlık Psikolojisi: Giriş – Ülgen H. Okyayuz (Türk Psikologlar Derneği)
!   Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri – Zuhal Baltaş (Remzi Kitabevi)
!   Bağımlılık: Sanal veya Gerçek – Nevzat Tarhan ve Serdar Nurmedov (Timaş Yayınları)
!   Egzersiz Psikolojisi ve Zihinsel Sağlık – Hülya Yeltepe (Nobel Yayınları)
!   Beslenme Psikolojisi – Sefa Saygılı (Elit Kültür Yayınları)

Diğer ilgili kaynaklar (sözlük, ölçekler, vaka incelemeleri, psikoloji, felsefe veya evrim temalı kitaplar, vb.)
!   DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı – Prof. Ertuğrul Köroğlu
!   Psikoloji Sözlüğü – Selçuk Budak (Bilim ve Sanat Yayınları)
!   Psikoloji Terimleri Sözlüğü: İngilizce Türkçe – H. Belgin Ayvaşık (Türk Psikologlar Derneği)
!   Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu – Çev. Cenk Pamay & Zeynep Gökay Üstün
(Kaknüs Yayınları)
!   Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler – Necla Öner (Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi)
!   Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler – Ömer Aydemir ve Ertuğrul Köroğlu (Hekimler
Yayın Birliği)
!   Psikoloji Terimleri Sözlüğü - Adnan Erkuş
!   Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler – Işık Savaşır ve
Nesrin H. Şahin (Türk Psikologlar Derneği)
!   Psikolojik Testler – İbrahim Ethem Özgüven (Nobel Yayınevi)
!   Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi El Kitabı – Öget Öktem (Türk Psikologlar Derneği)
!   Türkçe Kelime Normları – Ali İ. Tekcan & İlyas Göz (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi)
!   İnsan Olmak – Engin Geçtan (Metis Yayınları)
!   Hayat – Engin Geçtan (Metis Yayınları)
!   Ana-Baba Okulu – Ed. Haluk Yavuzer (Remzi Kitabevi)
!   Çocuk Yetiştirme Rehberi – Jesper Juul (Alfa Yayınları)
!   Ana-Baba ve Çocuk – Haluk Yavuzer (Remzi Kitabevi)
! Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı / Tanrı'nın Kapısını Çalan Bilim / Kozmos: Evrenin ve Yaşamın Sırları / Broca'nın Beyni - Carl Sagan
!   Zamanın Daha Kısa Tarihi - Stephen Hawking
!   Kör Saatçi / Gen Bencildir - Richard Dawkins
!   İçimizdeki Maymun - Frans De Waal
!   Sevmek Dokunmaktır / Çıplak Maymun / Hayvansı İnsan /  İnsanat Bahçesi - Desmond Morris
! Maymundan mı Geldik? - Semih Koray, Ali Demirsoy, Nurdan İnan, Hasan G. Bahçekapılı & Arda Odabaşı
!   Dünden Bugüne İnsan - Metin Özbek
!   İnsan Nasıl İnsan Oldu? - M. İlin, E. Segal
! Pandanın Başparmağı / Binyılı Sorgulamak / Yaşamın Tüm Çeşitliliği / Darwin ve Sonrası - Stephen Jay Gould
!   Yapay Maymun: Teknoloji İnsan Evrimini Nasıl Değiştirir? - Timothy Taylor
!   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
!   Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (2012), Derleyenler: Kenan Çayır ve Müge Ayan
Ceyhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
!   Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek: Sempozyum Bildirileri (1998),  Yayıma hazırlayanlar: T.
Bora, S. Sökmen, K. Şahin, Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu
!   Kültür ve Ruh Sağlığı (2003),  Yayıma hazırlayan: Kemal Sayar, Metis
!   Psiko-Politik Yüzleşmeler (2007),  Yazan: Murat Paker, Birikim Yayınları
!   Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları (2008), Derleyen: Nurgün Oktik, Yakın Kitabevi
! Erkeklik: İmkansız İktidar/Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (2009), Yazan: Serpil Sancar, Metis
! Yerli bir Feminizme Doğru (2001), Yayıma hazırlayanlar: Aynur İlyasoğlu-Necla Akgökçe, Sel Yayıncılık
!   Boş Sayfa: İnsan Doğasının Modern İnkarı (2008),  Yazan: Steven Pinker, Çeviren:  M. Doğan,
-Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
!   Neo-Liberal Genetik: Evrim Psikolojisinin Mitleri ve Meselleri (2010),  Yazan: Susan
McKinnon, Çeviren: M. Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

Antropoloji
!   İnsan Davranışının Kültürel Temelleri: Psikolojik Antropoloji - Philip K. Boc
!   Kültürel Antropoloji - William A. Haviland, Herald E. L. Prins, Dana Walrath, Bunny
Mcbride
!   Doğaperest - Ali Demirsoy, Figen E. Yanık
!   Dünya Dinleri Ansiklopedisi - G. T. Bettany

Biyoloji
!   Genel Biyoloji 1 & 2 - James L. Gould, William T. Keeton

Linkler
!   Türk Psikologlar Derneği –  www.psikolog.org.tr
!   Türk Psikiyatri Derneği –  www.psikiyatri.org.tr
!   Amerikan Psikoloji Birliği / American Psychological Association (APA) –  www.apa.org
!   Amerika Psikiyatri Birliği / Americal Psychiaty Association –  www.psych.org
!   TED talks,  http://www.ted.com/talks (sitenin Türkçe Altyazılı seçeneği de vardır:

Filmler, Belgeseller (kısa liste)
! Black Mirror (Kara Ayna) – Teknolojinin hayatımıza etkilerini konu alan çeşitli epizotlardan oluşan İngiliz TV dizisi
!   Centuty of The Self (Ben Çağı) – BBC Belgeseli
!   Büyük Adam Küçük Aşk (Handan İpekçi)
!   Beş Vakit (Reha Erdem)
!   Tepenin Ardı (Emin Alper)
!   Duvara Karşı (Fatih Akın)
!   Gölgeler ve Suretler (Derviş Zaim)
!   Benim Çocuğum (Belgesel) (Can Candan)
!   Konuş Onunla (Pedro Almadovar)
!   Amarcord  (Federico Fellini)
!   Babam İçin (Jim Sheridan)
!   Üç Renk: Beyaz, Kırmızı, Mavi (Krzysztof Kieślowski)
!   Hayat Güzeldir (Roberto Benigni)
!   Teslimiyet (Bernardo Bertolucci)
!   Çölde Çay (Bernardo Bertolucci)
!   Taraf Tutmak (Istvan Szabo)
!   Müzik Kutusu (Costa Gavras)
!   Okuyucu (Bernhard Schlink)
!   The Slience of the Lambs (Kuzuların Sessizliği), 1991
!   Mary & Max, 2009
!   Ben X, 2007
!   Rain Man (Yağmur Adam), 1988
!   Prozac Nation (Prozak Toplumu), 2001
!   Melancholia (Melankoli), 2011
!   Black Swan (Siyah Kuğu)
!   Fight Club (Dövüş Klubü), 1999
!   Identity (Kimlik), 2003
!   Sybil, 1976
!   Masumiyet, Yeraltı, Kıskanmak, Yazgı, İtiraf (Zeki Demirkubuz)
!   Piyano Piyano Bacaksız (Tunç Başaran)
!   One Frew Over the Cuckoo’s Nest (Guguk Kuşu), 1975
!   As Good As It Gets (Benden Bu Kadar), 1997
!   500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü), 2009
!   Wristcutters: A Love Story (Bilek Kesiciler: Bir Aşk Hikayesi), 2006
!   Saklı, Amore (Aşk), Piyano Öğretmeni (Michael Haneke)
!   Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt), 2000
!   Mulholland Dr. (Mulholland Çıkmazı), 2001
!   Sunset Boulevard (Sunset Bulvarı), 1950
!   Psycho, 1960
!   Vertigo, 1958
!   Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Garip Doktor),
1964
!   Women on the Verge of a Nervous Breakdown (Sinir Krizi Eşiğindeki Kadınlar), 1988
!   The Skin I Live In (İçinde Yaşadığım Deri), 2011
!   Talk To Her / Hable Con Ella (Konuş Onunla), 2002
!   The Fountain (Kaynak), 2006
!   Mr. Nobody (Bay Hiç Kimse), 2009
!   Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan), 2004
!   Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Todd: Fleet Sokağı’nın Şeytan
Berberi), 2007
! http://psinema.org &  http://psychmovies.com / linklerinden de farklı kategorilerdeki psikopatolojilerle ilgili filmlerin listesine ulaşılabilir.

 Roman ve Kısa Öyküler (kısa liste)
!   Sineklerin Tanrısı – William Golding
!   Cennetin Doğusu, Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck
!   Amok Koşucusu – Stephen Zweig (Kısa Öyküler)
!   Tanrı Olmak İsteyen Otobüs Şoförü - Etgar Keret (Kısa öyküler)
!   Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
!   Cennetin Dibi: Modern Zamanlarda Eğlencelik Hayat (1996), Yazan: Gündüz Vassaf, Ayrıntı
!   Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm (1996), Yazan: Gündüz Vassaf, Ayrıntı
!   1984, Hayvan Çiftliği - George Orwell
!   Biz - Yevgeni Zamyatin
!   Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
!   Koku - Patrick Süskind
!   Boyalı Kuş, Bir Yerde - Jerzy Kosinski
!   Yabancı - Albert Camus
!   Nietzsche Ağladığında – Irvin D. Yalom (Ayrıntı Yayınları)
!   Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri – Irvin D. Yalom (Remzi Kitabevi)
!   Bir Psikiyatristin Gizli Defteri  – Gary Small (NTV Yayınları)
!   Suç ve Ceza, Yeraltından Notlar, Puşkin Konuşması (Dostoyevski)
!   Babaya Mektup, Dönüşüm, Dava, Şato (Kafka)
!   Yaşar Kemal Yaşar Kemali Anlatıyor, Çıplak Deniz Çıplak Ada, Karıncanın Su İçtiği, Tanyeri
Horozları (Yaşar Kemal)
!   Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Ahmet Hamdi Tanpınar)
!   Tutunamayanlar  (Oğuz Atay)
!   Yürümek, Yenişehirde Bir Öğle Vakti (Sevgi Soysal)
!   Çocukluğumun Soğuk Geceleri, Yaşamın Ucuna Yolculuk (Tezer Özlü)
!   Yeni Hayat, Kar, Öteki Renkler, Manzaradan Parçalar, Masumiyet Müzesi, İstanbul (Orhan
Pamuk)
!   Anneannem, Torunlar (Fethiye Çetin)
!   Paranın Cinleri (Murathan Mungan)
!   Ağrının Derinliği (Ece Temelkuran)
!   Barbarları Beklerken, Michale K., Utanç (J. M. Coetzee)
!   Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Yavaşlık (Milan Kundera)
!   Düğün Evi, Başkanın Öldürüldüğü Gün, Aynalar (Necip Mahfuz)
!   İnsanın Anlam Arayışı (Viktor E. Frankl)
!   Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar (Ursula L. Guinn)
!   Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık (Gabriel Garcia Marquez)
!   Kadın: Bağımsızlığa Doğru (Simone de Beauvoir)
!   Kader Kuyusu (Mehmet Uzun)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder