AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

12 Mayıs 2019

Bence bir psikoloji topluluğu nasıl olmalı, ne yapmalı?


Bence bir psikoloji topluluğu nasıl olmalı, ne yapmalı?

Herşeyden önce reaktif değil proaktif olmalı. Baştan önlemini almalı, geleceği planlamalı, kontrolü eline almalı. Tabiki, gerektiğinde hızlı ve etkin reaksiyon göstermeli.

Psikolojiyi 'ruh sağlığı,' 'klinik,' 'terapi' vb şeylere indirgememeli. Psikoloji insanın olduğu (hayvan modellemeleri dahil) normal ve (bazılarınca) anormal herşeyle ilgili. O nedenle psikolojinin ne olduğu açık, net ve anlaşılır bir şekilde hem adaylara hem topluma anlatılmalı.

Aynı şekilde psikologluk mesleğini 'klinik' 'terapist' vb şeylere indirgememeli. Neden çalışma alanlarını sınırlandıralım ki? Psikologlar psikoloji bilimlerinin ilgilendiği bütün alanlarla araştırma ve uygulama yapabilirler. Bu adaylara ve topluma anlatılmalı, gösterilmeli.

Psikoloji topluluğu alan adaylarından alandan emekli olanlara kadar (akademi ve uygulama alanları dahil) geniş bir gruba hitap edebilmeli. Bütün bileşenlerini aktifleştirmeli. Bileşenlerine ve dolayısıyla kendisine sahip çıkmalı. Gerektiğinde akademik, adli vb destek vermeli.

Psikoloji topluluğu üniversite (lisans-lisansüstü) ve üniversite dışı eğitim/seminer/atelye/konferans vb şeyleri takip etmeli, gözetmeli, gerektiğinde müdahil olmalı. Ağlaklığın ve devekuşluluğun kimseye faydası olmadığı açık.

Psikoloji alanlarında (akademik veya uygulamacı) çalışanlar arası organik bağlar oluşturularak dayanışma pekiştirmeli. Meslek yasası çıksın ya da çıkmasın, oda olsun ya da olmasın özlük hakları konularında bileşenler bilinçlendirilmeli. Gerektiğinde name & shame.

Bileşenlerine akademi-içi ve uygulama-içi güncel geliştirme ve iyileştirme erişilebilir eğitim/seminer/atelye çalışmaları düzenlemeli. Mümkün olduğunca online ve kolayca erişilebilir paylaşımlar artırılmalı (Türkiye ve dünya epey büyük).

Lobi faaliyetleri proaktif olmalı. İş düşünce yapılan veya tepkisel lobi faaliyetleri öngörülemeyen tavizlere neden olacağından lobi faaliyetleri sürekli yapılmalı ve ön alıcı olmaya çalışılmalı.

Toplumsal meseleleri ilgilendiren açıklamalar bilimsel verilere ve güncel psikoloji bilimleri çalışmalarına dayandırılmalıdır. Ayrıştırıcı ve belli bir siyasi parti veya görüşü öne çıkarıcı söylemlerden kaçınılmalıdır.

Gerekirse psikoloji hizmetlerinin yürütüldüğü daha kapsamlı ve erişilebilir merkezler kurulmalı veya kurulmasına destek olunmalı.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder