AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

Çeşitli bağlantılar

Psikoloji öğrencilerine, yeni mezunlara, psikologlara çeşitli websiteleri önerileri

Dernekler:

 • American Psychological Association (APA) (bağlantı): psikoloji derneklerinin/örgütlerinin atası, Amerikan Psikologlar Derneği/Birliği

 • Türk Psikologlar Derneği (TPD) (bağlantı): Türkiye'de en bilinen psikoloji derneği/örgütü. Akademisyenler genelde buraya üyedir. Türk Psikoloji Dergisi'ni bu dernek çıkartır. Psikoloji öğrencilerinin girişimleriyle kurulan çeşitli gruplar:


 • Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP)(bağlantı)


 • Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) (bağlantıE-listeler:


 • academia_tpd (bağlantı) Doktoralı veya doktora öğrencisi, genelde akademisyenlerin birbirleriyle haberleştiği bir e-liste. Genelde, başka birisinin sizi önerisiyle listeye üye olabiliyorsunuz.

 • psy-l (bağlantı) Binlerce üyesi olan, bildiğim en eski psikoloji e-listesi. 


Bilimsel makalelere erişim için (en önemlisi en üstte):

 • Web of Knowledge (bağlantı): Üniversite kütüphanesi üzerinden ulaşabileceğiniz en saygın bilimsel dergilerin yer aldığı bir veri tabanı (SCI-Expanded, SSCI, A&HCI gibi veri tabanları vardır).

 • APA'nın veri tabanları (bağlantı): Üniversite kütüphanesi üzerinden ulaşabileceğiniz bir veri tabanı (PsycINFO, PsycARTICLES gibi veri tabanları vardır).

 • TPD'nin yayınları (bağlantı): Bütün makalelere ulaşabilirsiniz (Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yazıları, Türk Psikoloji Bülteni)

 • Dergipark (bağlantı): ULAKBİM'in Türkçe makale arama motoru.

 • Üniversite kütüphaneleri üzerinden erişebileceniz EBSCO, Scopus, ScienceDirect gibi veri tabanları


Bilimsel kitap arama/tarama yapmak için üniversitelerin kendi kütüphaneleri dışında bazılarının üye olduğu toplu katalog:Psikoloji bölüm sıralamaları:


Çeşitli: