31 Ağustos 2018

Psikoloji ile ilgili dernekler

Psikologların aktif olarak yönetimlerinde yer aldıkları ve websitelerinde yönetim kurullarının belli olduğu derneklerin listesini hazırlıyorum.


Türk Psikologlar Derneği - meslek odası henüz olmasa da 
Türk Psikologlar Derneği'ne psikologların amiral derneği denebilir.


(alfabetik)


Şu yazıma da bakınız.