AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

31 Ağustos 2018

Psikoloji ile ilgili dernekler

Psikologların aktif olarak yönetimlerinde yer aldıkları ve websitelerinde yönetim kurullarının belli olduğu derneklerin listesini hazırlıyorum.


Türk Psikologlar Derneği - meslek odası henüz olmasa da 
Türk Psikologlar Derneği'ne psikologların amiral derneği denebilir.




Şu yazıma da bakınız.