AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

21 Nisan 2016

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016'da Resmi Gazete'de yayınlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm