AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

30 Ocak 2016

Türkçe üzerine kısa bir araştırma

Türkçe üzerine kısa bir araştırma. 15 dakika sürüyor. Katılınız lütfen.

23 Ocak 2016

Veri paylaşımı, ortak çalışmalar, gönüllü asistanlar vs için duyuru

Veri paylaşımı, ortak çalışmalar, gönüllü asistanlar vs için duyurumdur:

Ben son 2 senedir en çok satan 5 gazetenin internet haberlerini topluyorum. 1000'er haberlik Word dosyaları halinde şimdilik. Haberin başlığı, linki ve içeriğine dair 3-5 cümle halinde. Tahminen 500bin haber.

Aynı şekilde iş ilanlarını topluyorum son 2 senedir. Kariyer netten ve Secret cv'den. Sanırım 100bin civarında ilan var.

Yine aynı şekilde son 2 senedir Türkiye'de gösterilen sinema filmlerinin bilgilerini topluyorum.

Bu haberlerin ve iş ilanlarının içeriği ile ilgili çeşitli araştırmalar yapacağım ama veri çok geniş olduğu için Sosyal Psikoloji, Politik Psikoloji, I/O, Sosyoloji, Siyasi Bilimler, Sinema-Medya vb konularda da araştırma yapılabilir. Paylaşmaya hazırım. Gönüllü asistanlara hiç hayır demem. Ama sabırsız bir kişi olduğum için biraz hızlı hareket etmeyi seviyorum.

Bana buradan veya enginarik@enginarik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.

17 Ocak 2016

Bilim insanları...

Her ne kadar 1 senelik kontratlarla çalışan 1 üniversite işçisi olsam da, "akademik kadro"da yer alan birisi olarak, Bilim Akademisi'nin belirttiği gibi (@BilimAkademisi):

"Bilim insanları sadece bilimsel başarıya ve liyakate göre değerlendirilmelidir." 

"Bilim insanları doğru bilimsel yöntemlerle ulaştıkları sonuçları duyurmakta özgürdürler." 

"Bilim insanları, bulgularını açıklıkla ve yararlanılan kaynakları belirterek yayımlamalıdırlar." 

Ben böyle bir bilim insanı olmayı çalışıyorum. Bilim insanı olmak isteyenlere de önerim budur.

10 Ocak 2016

"Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru" hakkında

Nur topu gibi bir Sertifikalı Eğitim Programı oldu! 

Böylelikle psikoloji mezunu olup 160 saat teorik eğitimi alan ve 320 saat alan uygulaması yapan kişiler "sağlık kurum ve kuruluşlarında psikolojinin tıbbi uygulamaları alanında çalışan/çalışacak olan psikologlara bu görevlerini etkin bir biçimde icra etmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutum kazan"mış olacaklar.

İçeriğine bakıldığında yeterli deneyimli psikiyatristlerin ve klinik psikologların eğitmen oldukları görülebiliyor. 

"(counsellig)" kelimesinin yazılışı çok güzel olmuş.

Bu sertifika programı ile (tezsiz) klinik psikoloji yükseklisans programı arasında benzerlikler var.

Çok merak ediyorum, bu 320 saat, 420 saat, 480 saat vs. kim karar veriyor? Uygulamacı yetiştirmek için bu kadarı yeterli mi?

Soruyu tersten sorayım: Meslek erbabı yetiştirmek üniversitelerin mi işi, yoksa kurumların mı? Lisansüstü programlar araştırmacı yetiştirmek için mi yoksa uygulamacı yetiştirmek için mi?

bağlantı: http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-100896/h/psikolojinin-tibbi-uygulamalari-sep-standartlari.pdf08 Ocak 2016

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı

Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Ankara.

Önsözden

Oldukça geniş kapsamlı bir derlem çalışmasının sonunda ortaya çıkan bu kitabın verilerini toplamak için alanda sürdürülen çalışmalar, Türk İşaret Dili (TİD)’nin, Sağır toplumu tarafından Türkiye’nin her bölgesinde ve yaşamın her alanında (tiyatro, spor, hukuk vd.) kullanılan ulusal bir işaret dili olduğunu bir kez daha kanıtlamış bulunmaktadır. Dünyadaki diğer işaret dilleri gibi başka herhangi bir sözlü dilden türememiş doğal dil olan TİD, hem Türkçe’den hem de diğer ülkelerde kullanılan işaret dillerinden farklı dilbilgisel kurallar içermesinin yanı sıra, sözlü dillerde var olan yerel ağız/lehçe farklılıklarını da içinde barındırmakta, ancak bu farklılıklar, dilbilgisel işleyişte değil sözcük düzeyinde kendini göstermektedir.

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı alanda gerçekleştirilen veri toplama süreci ve konuların metinleştirilmesi dahil olmak üzere 6 ay gibi çok kısa bir sürede ortaya konmuştur. Bu 6 aylık süreçte, pilot çalışma gerçekleştirilmiş, proje ekibine hem teknik hem de dilbilimsel eğitimler verilmiş, alan çalışmasının planlaması yapılmış, ardından Türkiye’nin dört bir köşesinde toplam 26 İl’e gidilerek her İl’den anadili Türk İşaret Dili olan ortalama 4 sağırdan yarı yapılandırılmış yöntemle ve Türk İşaret Dili kullanılarak (toplam 113 sağırdan) veri toplanmıştır. Derlem büyüklüğü yaklaşık 800.000 sözcük olup 6.240 dakikalık kayıttan oluşmaktadır. Bu süreçte toplanan verilerin 4’te 1’i ELAN yazılımı ile çözümlenmiş, çözümleme belli bir düzeye ulaştıktan sonra kitabın yazımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bir işaret dili dilbilgisi projesinin ve kitabının ne Türkiye’de ne de başka bir ülkede gerçekleştirilmemiş olmasından yola çıkarak elinizdeki kitabın bir ilk olma özelliği taşıdığını da söyleyebiliriz.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 2015 yılı kamu yatırımı projesi kapsamında yürütülmekte olan bu projede, 4 danışman ve 3 araştırmacı- editörden oluşan akademik ekip, işaret dil(ler)i üzerine pek çok bilimsel çalışması bulunan dilbilim uzmanlarıdır. Teknik ekip ve alan sorumluları da, daha önce dilbilgisi çalışma deneyimleri olan toplam 8 sağır bireyden oluşmaktadır. Türkiye’nin her bir yanında araştırmamıza katılan sağır toplum bireylerinin destekleri olmadan böyle bir çalışmayı gerçekleştirmemiz kesinlikle olanaksızdı. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz.

Kitap ASPB tarafından ücretsiz dağıtılmaktadır. Ayrıca online kopyalarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz (90 mb):

https://www.researchgate.net/publication/289532186_Turk_Isaret_Dili_Dilbilgisi_Kitabi01 Ocak 2016

Aralık 2015 verileri

Nice başarılı ve huzurlu senelere!


Akademik Dünya'nın Aralık 2015 verileri şu şekildedir.1-31 Aralık 2015 tarihlerinde 12,056 farklı kişi bu siteyi ziyaret etti. Bu ziyaretçiler çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere 61 ülkedeki 375 şehirdendi. İlk üç sırada yine sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir yer almakta.


Akademik Dünya 15 Eylül 2013 tarihinde yayına başladı. O günden bugüne 108 farklı ülke ve 1682 farklı şehirden toplam 157,509 farklı kişi tarafından ziyaret edildi.


Teşekkürler!


Burada da Kasım 2015 verilerini bulabilirsiniz.


Bu ayın yazıları:


Genç Bilim Akademisi (Genç BA) (December 31, 2015)
Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi 2015 (December 27, 2015)
Psikologlar Veri Tabanı (December 27, 2015)
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (December 19, 2015)
Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmeler (2015) - Öğrenci/Mezun anket sonuçları (December 14, 2015)
Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmeler (2015) - Öğretim elemanları anket sonuçları (December 13, 2015)
Psikoloji bölümleri öğretim üyeleri eğitim bilgileri (2015) (December 11, 2015)
"Suç psikoloğu mu, değil mi?" (December 5, 2015)
Psikoloji bölümleri öğretim elemanları sayıları, kontenjanları, eğitim dilleri, program sayıları (December 4, 2015)
Kasım 2015 verileri (December 2, 2015)
PÖMYAP 2. Meslek Yasası Çalıştayı (December 2, 2015)