AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

20 Kasım 2015

2023 Hedeflerinin Psikoloji Bölümlerine Etkileri

"2023 Hedeflerinin Psikoloji Bölümlerine Etkileri" (Engin Arık) başlıklı tam metin makalemi 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde sunuyorum. Kongre ODTÜ'de 23-25 Kasım 2015. Sunumum 25 Kasım'da.

Özet
2023 yılı hedefleri çerçevesinde çok sayıda devlet ve vakıf üniversiteleri kurulması teşvik edilmekte ancak devlet/vakıf üniversitelerinde yeterli alt yapının olmaması ve vakıf üniversitelerinin çoğunun belirgin bir şekilde ticari kaygı gütmesinden dolayı az sayıda öğretim elemanı ile pek çok yeni lisans ve yükseklisans programları kurulabilmektedir. Bu çalışma temel sosyal bilimlerden birisi olan ve mezunlarının sağlık, eğitim ve servis hizmetlerinde istihdam edildiği psikoloji bölümlerinin bu hedeflerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Psikoloji bölüm sayıları hızla artmaktadır. 1996 yılında 10’ken 2015 yılında toplam 71 (18 devlet, 53 vakıf) üniversitede (İngilizce, Türkçe, ikinci öğretim gibi 79 programda) psikoloji bölümü öğrenci almaktadır. Kontenjan sayıları hızla artmaktadır (doluluk oranı %100). 1996 yılında kontenjan aralığı 12-64’ken (toplam 391) 2015 yılında 35-180 (toplam 5809) olduğu görülmüştür. Bölüm başına düşen öğretim üyesi sayısı ise azalmaktadır: 1996’da toplam 13 bölümde 207 (15.92/bölüm, TPD, 2001), 2015’de ise 404 (5.69/bölüm). Öğretim üyelerinin 3/5’inin psikoloji alanında lisans veya lisansüstü derecesi olduğu görülmüş olup diğerlerinin PDR, Psikiyatri, İlahiyat (ve hatta mühendislik) gibi direk ilgisi olmayan alanlardan olduğu gözlenmiştir. Lisansüstü programlarda ciddi bir artış gözlenmektedir. 2001’de bir kaç üniversitede olan ve 10’dan az kontenjanlı yükseklisans programlarından, 30’un üzerinde üniversitede ve 300’lere varan kontenjana sahip birden fazla yükseklisans programlarına evrilmiştir.