AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

29 Kasım 2015

Psikologların araştırma alanları

Biliyorsunuz her sene psikoloji bölümleri, yayınlar vb. hakkında bilgi topluyorum. Psikoloji Bölümleri Değerlendirmeleri 2015 çerçevesinde bu sene bu bilgilere ek olarak akademik çalışmalar yapan ve lisansı veya lisansüstü dereceleri psikoloji olan doktorası sahibi kişilerin/akademisyenlerin (uzmanlık) alanları ve araştırma alanları ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Aşağıda yer alan bilgiyi doldurup (enginarik@enginarik.com) adresine gönderirseniz, çok memnun olurum. 

Şu ana kadar gelen bilgiler şu bağlantıya tıklayarak görülebilir (güncellenmeye devam ediliyor): 

Bu bilgiler

1. Ad:

2. Soyad:

3. Doktora (Üniversite-Yıl):

4. Çalışılan üniversite:

5. Alan(lar)ı (doçentlik alan sınırlaması olmaksızın):

6. Araştırma alanları (Araştırma/yayın yapılan alanlar-Anahtar kelimeler, her hangi bir sınıflama olmaksızın):

7. (varsa) websitesi (Kişisel/Üniversite/Researchgate/Academia vb):


Böyle bir bilginin birbirimizi akademik olarak daha iyi tanımak ve (belki) ortak çalışmalar geliştirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'de psikologların çalıştıkları araştırma konuları ile de bir veri olacağını düşünüyorum. Alanlar ile bilgiler 'doçentlik'te belirtilen alan isimleri ile sınırlı olmayıp kendinizi ulusal / uluslar arası boyutta araştırmacı olarak nasıl nitelendirirseniz o şekilde olabilir. Ben kendim webde bulduğum bilgilerle böyle bir şey hazırlayacağım ancak sizlerin kendi alanlarınızı, anahtar kelimelerle araştırma konularınızı daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. 

Bu bilgiler aşağıdaki yerlerde paylaşılacaktır:
Lütfen alandaki akademisyenlerle bu duyuruyu paylaşınız. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

28 Kasım 2015

Psikoloji Bölümleri Değerlendirmeleri (2015)

Psikoloji Bölümleri Değerlendirmeleri 2015
ANKETE BAĞLANTI: https://goo.gl/6AZc1n

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİSİ VEYA MEZUNLARINA:
Bibliyometrik veri analizi çalışmalarımız kapsamında 2013 ve 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmayı bu sene (2015) için de yapıyoruz. Sonuçlar psikoloji camiası ile ve online olarak dağıtılacak ve bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır.

Bu ankette psikoloji bölümlerini sırasıyla
genel olarak,
eğitim-öğretim kalitesi,
akademik çalışmalar ve
ulusal ve uluslararası tanınırlık
açısından değerlendirmelerini istiyoruz. Anket toplam 5 sorudan oluşuyor.

Değerlendirmelerinizi 0-4 arasında puan vererek yapabilirsiniz. Çok kötü buluyorsanız 0; çok iyi buluyorsanız 4 puan verebilirsiniz. Arada kalıyorsanız diğer puanları verebilirsiniz. Her soru için üniversite bölümü hakkında hiç bir fikriniz yoksa o üniversiteyi değerlendirmeyip boş bırakabilirsiniz.

Ankete katılmak zorunda değilsiniz. Anketi PSİKOLOJİ ÖĞRENCİSİ VEYA MEZUNU kişiler doldurabilir ve bu kişilerle paylaşabilirsiniz. Dilediğiniz zaman anketi kapatarak katılmaktan vazgeçebilirsiniz. Ama katılımınız daha sağlıklı bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.

Kimlik bilgilerinizi lütfen girmeyiniz. Sadece hangi üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olduğunuz ve/veya hangi üniversite psikoloji bölümünden mezun olduğunuz sorulacak. Bu bilgi kesinlikle paylaşılmayacak.

Ankete erişim 7 ARALIK 2015 PAZARTESİ günü 16:59'da kapanacaktır.

ANKETE BAĞLANTI: https://goo.gl/6AZc1n

Not 1: Öğretim elemanları değerlendirmeleri anketi academia_tpd ve facebook  üzerinden dağıtılmıştır.
Not 2: İlgili çalışmalarım için

22 Kasım 2015

Alanlar, araştırma alanları hakkında bilgi ricası

Biliyorsunuz her sene psikoloji bölümleri, yayınlar vb. hakkında bilgi topluyorum. Bu sene bu bilgilere ek olarak akademik çalışmalar yapan ve psikolog olup doktorası sahibi kişilerin (uzmanlık) alanları ve araştırma alanları ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Aşağıda yer alan bilgiyi doldurup (enginarik@enginarik.com) adresine gönderirseniz, çok memnun olurum. Bu bilgiler

1. Ad:

2. Soyad:

3. Doktora (Üniversite-Yıl):

4. Çalışılan üniversite:

5. Alan(lar)ı (doçentlik alan sınırlaması olmaksızın):

6. Araştırma alanları (Araştırma/yayın yapılan alanlar-Anahtar kelimeler, her hangi bir sınıflama olmaksızın):

7. (varsa) websitesi (Kişisel/Üniversite/Researchgate/Academia vb):


Böyle bir bilginin birbirimizi akademik olarak daha iyi tanımak ve (belki) ortak çalışmalar geliştirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'de psikologların çalıştıkları araştırma konuları ile de bir veri olacağını düşünüyorum. Alanlar ile bilgiler 'doçentlik'te belirtilen alan isimleri ile sınırlı olmayıp kendinizi ulusal / uluslar arası boyutta araştırmacı olarak nasıl nitelendirirseniz o şekilde olabilir. Ben kendim webde bulduğum bilgilerle böyle bir şey hazırlayacağım ancak sizlerin kendi alanlarınızı, anahtar kelimelerle araştırma konularınızı daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. 

Bu bilgiler aşağıdaki yerlerde paylaşılacaktır:
Lütfen alandaki akademisyenlerle bu duyuruyu paylaşınız. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

20 Kasım 2015

2023 Hedeflerinin Psikoloji Bölümlerine Etkileri

"2023 Hedeflerinin Psikoloji Bölümlerine Etkileri" (Engin Arık) başlıklı tam metin makalemi 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde sunuyorum. Kongre ODTÜ'de 23-25 Kasım 2015. Sunumum 25 Kasım'da.

Özet
2023 yılı hedefleri çerçevesinde çok sayıda devlet ve vakıf üniversiteleri kurulması teşvik edilmekte ancak devlet/vakıf üniversitelerinde yeterli alt yapının olmaması ve vakıf üniversitelerinin çoğunun belirgin bir şekilde ticari kaygı gütmesinden dolayı az sayıda öğretim elemanı ile pek çok yeni lisans ve yükseklisans programları kurulabilmektedir. Bu çalışma temel sosyal bilimlerden birisi olan ve mezunlarının sağlık, eğitim ve servis hizmetlerinde istihdam edildiği psikoloji bölümlerinin bu hedeflerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Psikoloji bölüm sayıları hızla artmaktadır. 1996 yılında 10’ken 2015 yılında toplam 71 (18 devlet, 53 vakıf) üniversitede (İngilizce, Türkçe, ikinci öğretim gibi 79 programda) psikoloji bölümü öğrenci almaktadır. Kontenjan sayıları hızla artmaktadır (doluluk oranı %100). 1996 yılında kontenjan aralığı 12-64’ken (toplam 391) 2015 yılında 35-180 (toplam 5809) olduğu görülmüştür. Bölüm başına düşen öğretim üyesi sayısı ise azalmaktadır: 1996’da toplam 13 bölümde 207 (15.92/bölüm, TPD, 2001), 2015’de ise 404 (5.69/bölüm). Öğretim üyelerinin 3/5’inin psikoloji alanında lisans veya lisansüstü derecesi olduğu görülmüş olup diğerlerinin PDR, Psikiyatri, İlahiyat (ve hatta mühendislik) gibi direk ilgisi olmayan alanlardan olduğu gözlenmiştir. Lisansüstü programlarda ciddi bir artış gözlenmektedir. 2001’de bir kaç üniversitede olan ve 10’dan az kontenjanlı yükseklisans programlarından, 30’un üzerinde üniversitede ve 300’lere varan kontenjana sahip birden fazla yükseklisans programlarına evrilmiştir.

13 Kasım 2015

Koç Üniversitesi'nde uluslar arası bir proje için post-doc aranıyor!

Koç Üniversitesi'nde uluslar arası bir proje için post-doc aranıyor!

Post-Doctoral Position in Second Language Learning at Koç University


The Language & Communication Development and Language & Cognition Labs at Koç University in Istanbul invite applicants to work on a European Commission H2020-funded project on second language tutoring using social robots (L2TOR) for a 3-year position (renewable upon evaluation after the first year) with a start date of January 2016. The L2TOR project is an international collaboration between 5 universities (Tilburg University, Plymouth University, Utrecht University, University of Bielefeld and Koç University) and 2 industrial partners (Aldebaran Robotics and QBMT).

The L2TOR (pronounced ‘el tutor’) project aims to design a child-friendly tutor robot that can be used to support teaching preschool children a second language (L2) by interacting with children in their social and referential world. In particular, the project will focus on teaching English as L2 to native speakers of Dutch, German and Turkish, and teaching Dutch and German as L2 to immigrant children speaking Turkish as a native language. The L2TOR robot will be designed to interact naturally with children aged four years old in both the second language and the child’s native language. We will hire a post-doc and a research assistant to develop interactions between the robot and children, and evaluate these. The project will start in January 2016 and runs for 3 years.
Applicants are expected to have a PhD in psychology, cognitive science, linguistics or a related discipline. The position involves task development, data collection, data analysis and write-up; the post-doc will be expected to be an active part of the labs, collaborating with graduate and undergraduate students. Previous experience working with children and native-like knowledge of spoken Turkish is desirable. Writing experience and publication record are required. The salary is competitive within the standards of ERC funding. Interested applicants should send a CV, research statement, publications, and name of 2 recommenders to Drs. Aylin Küntay and Tilbe Göksun (akuntay@ku.edu.tr and tgoksun@ku.edu.tr) before the application deadline of November 30. The review process will start immediately and applications will be considered until the position is filled. Informal inquiries can also be sent to these emails.  

To learn more about the research in these labs, visit the websites: 01 Kasım 2015

Ekim 2015 verileri

Akademik Dünya'nın Ekim 2015 verileri şu şekildedir.


1-31 Ekim 2015 tarihlerinde 11,367 farklı kişi bu siteyi ziyaret etti. 


Bu ziyaretçiler çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere 59 ülkedeki 384 şehirdendi. İlk üç sırada yine sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir yer almakta.


Eylül ayında 8497 farklı kişi, Ağustos ayında 10,255 farklı kişi ziyaret etmişti.


Akademik Dünya 15 Eylül 2013 tarihinde yayına başladı. O günden bugüne 106 farklı ülke ve 1580 farklı şehirden toplam 136,390 farklı kişi tarafından ziyaret edildi.


Teşekkürler!


Burada da Eylül 2015 verilerini bulabilirsiniz.