AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

26 Ağustos 2015

Yüksek lisans programları - alt alan / modül / odak sorusu

"Sayın liste üyeleri,


Son zamanlarda pek çok yüksek lisans programının açılması umarım hayırlara versile olur. Ancak tek bir yüksek lisans programının açılması ve alt alan / modül / odak gibi kavramlarla pek çok yüksek lisans programının yürütülmesi konusunu anlamakta güçlük çekiyorum.


Olayı sadece "klinik psikoloji" açısından ele alırsak, 6/4/2011 tarihli 6225 no.lu Kanun Ek Madde 13-a'nın hemen başında klinik psikolog şu şekilde tanımlanmış:


"Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur."


​Maddenin devamında da belirtildiği gibi, pek çoğumuzun bildiği Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde de iş, görev vs tanımı yapılmış.​


​(Eğer bu kanunda ve ilgili yönetmeliklerde bir değişiklik olmamışsa) bu alt alan / modül / odak bitiren öğrenciler "klinik psikoloji yüksek lisansı" yapmış oluyorlar mı?​


​Benim nacizane yorumuma göre olmuyorlar.


Alanda pek çok kişi "genel" / "uygulamalı" adlı programlar ​altında ​ odak / alt alan / modü​l bitirip ​ kendilerini "klinik psikolog" ve/ya "uzman klinik psikolog" olarak tanı​tı​yorlar. ​​Öğrencilerimizi bu programlara yönlendirelim mi? Birisi ortaya çıkıp bir saniye sizin ​ "klinik psikoloji yüksek lisansı"​nız yok "klinik psikolog" değilsiniz demez mi?​


​Saygılarımla,​"


​Not: Bu yazı academia_tpd e-listesine gönderdiğim bir e-maildir.


Gerekli bağlantılar:Bir kaç yazışmadan sonra (doğal olarak iznim olmadığı için bu yazışmaları burada paylaşamam) ek olarak aşağıdaki e-postayı listeye gönderdim.


"Sayın liste üyeleri,

Bahsedilen madde bir kanun ve bu kanunda klinik psikolog, fizyoterapist vb bir sürü tanımlar 1928'te çıkan kanuna eklendi. Burada da tartışıldı ve bir kazanım olduğu düşünüldü. İlgili KANUN tanımlanan sağlık mensuplarının görev ve yetkilerini Sağlık Bakanlığına devretti ve o da bir yönetmelik yayınladı. Tabiki yönetmelikler değiştirilebilir, hatta psikiyatristlerin bu konuda da bir girişimi var. Ama kanun yönetmelik kadar hafife alınacak bir şey değildir ve yönetmelik değiştirmek kadar da kolay değildir. Öyle olsa 1928'te çıkan kanun çok defa değiştirilebilirdi. Ayrıca belirttiğim ve klinik psikoloğu "Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur." şeklinde tanımlayan kanunun ek maddesinin sonu da şu şekilde bitiyor "[...] Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

[Bağlantı]