AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

05 Ocak 2015

Psikologların Akademik Yayınları: Ölçek, test, anket vs.

Psikologların Akademik Yayınları hızla ilerliyor. 12 Aralık 2014'te başladığım kaynakça çalışmasında şimdiye kadar 5 Ocak 2014 tarihi itibariyle 1086 yayın listelendi. (Yapım aşamasında)

Peki bu kaynakça ne işe yarayabilir? Buna yukarıdaki yazıda cevap vermeye çalışmıştım. Sadece etiketleme işlemiyle mesela aşağıdaki ölçek, test, anket vb ölçüm araçlarıyla ilgili çeşitli yayınları toplu halde görebiliyoruz. 

Örnek:


.Bütün YazarlarYıl.Yayının başlığı.Yayınlanan yer
Acarlar, G (Acarlar, Gizem); Bilgic, R (Bilgic, Reyhan)[ 1 ]2010A VALIDATION STUDY OF GOAL ORIENTATIONS AND SELF-EFFICACY SCALESPERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS Volume: 111 Issue: 3 Pages: 735-748 DOI: 10.2466/07.08.14.20.PMS.111.6.735-748 Published: DEC 2010
Akdemir, A., Türkçapar, M.G., Örsel, S.D., Demirergi, N., Dağ, İ., Özbay, M.H.2001Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale.Comprehensive Psychiatry, 42 (2), 161-165.
Akdemir, A., Örsel, S.D., Dağ, İ., Türkçapar, M.H., İşcan N. & Özbay, H.1996Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği - güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P), 4 (4), 251 - 259.
Alp, İ. E.1994Measuring the size of working memory in very young children: The Imitation Sorting Task.International Journal of Behavioral Development, 17, 125-141.
Alp, İ. E. & Diri, A.2003Bilişsel Yetenekler Testinin (CogAT®) ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için kurultu geçerliği çalışması (A validation sturdy of CogAt® for Turkish kidergarten and grade 1 students).Türk Psikoloji Dergisi,18(51), 19-31.
Altın, M., & Gençöz T.2009Psychopathological Correlates and Psychometric Properties of the White Bear Suppression Inventory in a Turkish Sample.European Journal of Psychological Assessment, 25, 23-29.
Amado, S. & Somer, O.2004Psiko-Teknik “Trafik” Bataryasının Faktöryel Yapı Özeliklerinin İncelenmesi.Ege Eğitim Dergisi, 5,59-69.
Anıl, E.A., B. Kıvırcık, S. Batur, E. Kabakçı, A. Kitiş, E. Güven, K. Başar, T.İ. Turgut ve H. Arkar2003The Turkish Version of the Auditory Consonant Triagram Test as a Measure of Working Memory: A Normative Study Clinical Neuropsychologist, 17, 159-169 (2003).
Araz, A. & Harlak, H.2006Developing a scale for attitudes towards complementary and alternative medicine. Turkish Journal of Public Health, 4, 47-54.
Arkar, H., O. Sorias, Z. Tunca, C. Şafak, T. Alkın, B. B. Akdede, S. Şahin, Y. Akvardar, Ö. Sarı, A. Özerdem ve C. Cimilli2005Mizaç ve Karakter Envanteri’nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği.Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 190-204 (2005).
Arkar, H. ve C. Şafak2004Klinik bir örneklemde Beck Depresyon Envanterinin boyutlarının araştırılmasıTürk Psikoloji Dergisi, 53, 117-128 (2004).
Aslan, S., Kuruoğlu, A., Işıklı, S., Rush, A. J., Taner, E. & Işık, E.2006Depresif belirti envanteri-klinisyen formu ve özbildirim formunun major depresyonlu hastalarda geçerlik ve güvenirliği.Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16, 1-14.
Aslan, S., Kılıç, B. G., Karakılıç, H., Coşar, B., Işıklı, S., & Işık, E. 2001The validity and the reliability of the turkish version of “schedule for assessing the three components of insight in schizophrenic patients.Psychiatry in Turkiye, 3 (1), 25-31.
Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L.2003Assesing adult attention-deficit / hyperactivity disorder: The Current Symptoms Scale (Turkish Version). Psychopathology, 36, 160-167.
Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L.2005Validation of Turkish and English Versions of the Schizotypal Personality Questionnaire- B, European Journal of Psychological Assessment, 21, 34-43.
Aydin, Aydan2012Turkish Adaptation of Test of Pretended PlayKURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI Volume: 12 Issue: 2 Pages: 916-925 Published: SPR 2012
Aydın, A. ve Tekinsav-Sütcü, S.2007Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.
Aydın, A. Araz, A. & Aslan, A. (2011Görsel analog ölçeği ve duygu kafesi: Kültürümüze uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14, 1-13.
Bakar, EE (Bakar, Emel Erdogan)[ 1 ] ; Taner, YI (Taner, Yasemen Isik)[ 2 ] ; Soysal, AS (Soysal, Azime Sebnem)[ 3 ] ; Karakas, S (Karakas, Sirel)[ 4 ] ; Turgay, A (Turgay, Atilla)[ 5 ]2011Behavioral Rating Inventory and Laboratory Tests Measure Different Aspects of Executive Functioning in Boys: A Validity StudyKLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 21 Issue: 4 Pages: 302-316 DOI: 10.5455/BCP.20111004014003 Published: DEC 2011
Balkaya, F., Şahin, N.H.2003Multidimensional Anger Scale. Turkish Psychiatry Journal. 14(3), 192-202.
Basım, N. H., Tatar, İ, Şahin. N.H.2006Impression management in work life: A scale adaptation study. Turkish Psychological Review, 9(18), 1-19.
Batıgün, A.D., Şahin, N.H.2006İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu.Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.
Bildik, Tezan; Somer, Oya; Basay, Burge Kabukcu; et al.2013The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Inventory of Statements About Self-injuryTURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 24 Issue: 1 Pages: 49-57 Published: SPR 2013
Bilgic, R (Bilgic, Reyhan)[ 1 ] ; Acarlar, G (Acarlar, Gizem)[ 1 ]2010Fairness Perceptions of Selection Instruments Used in TurkeyINTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT Volume: 18 Issue: 2 Pages: 208-214 Published: JUN 2010
Boyacıoğlu, G., ve Savaşır, I.1995Kişilerarası Şemalar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), 40-58.
Bozo, Ozlem; Yilmaz, Tugba; Tathan, Ece2012Adaptation, reliability and validity study of Type C Behavior ScaleANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 13 Issue: 2 Pages: 145-150 Published: JUN 2012
Çam, S., Sevimli, D. ve Yerlikaya, E. E.2010Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği’ne (ODKÖ) İlişkin Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, 19 (1) 132-140.
Canel-Cinarbas, D (Canel-Cinarbas, Deniz)[ 1 ] ; Cui, Y (Cui, Ying)[ 2 ] ; Lauridsen, E (Lauridsen, Erica)[ 3 ]2011Cross-Cultural Validation of the Beck Depression Inventory-II Across US and Turkish SamplesMEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING AND DEVELOPMENT Volume: 44 Issue: 2 Pages: 77-91 DOI: 10.1177/0748175611400289 Published: APR 2011
Cangoz, Banu; Demirci, Serpil; Uluc, Sait2013TRAIL MAKING TEST: PREDICTIVE VALIDITY STUDY ON TURKISH PATIENTS WITH ALZHEIMER DEMENTIATURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI Volume: 16 Issue: 1 Pages: 69-76 Published: 2013
Cangöz, B.2009Türkçe ve İngilizce Alfabe Kullanımı Genç ve Yaşlı Yetişkinlerin İz Sürme Testi (İST) Puanlarını Etkiler Mi?Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 26 (2), 49-59.
Cangöz, B., Karakoç, E. & Selekler, K.2009Trail Making Test: Normative data for Turkish Elderlys by Age, Sex and Education.Journal of the Neurological Sciences, 283 (1-2), 73-78.
Cangöz, B., Karakoç, E.& Selekler, K.2006Saat Çizme Testi’nin Türk yetişkin ve yaşlı örneklemi üzerindeki norm belirleme, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Geriatri Dergisi, 9 (3), 136-142.
Cesur, S (Cesur, Sevim)[ 2 ] ; Topcu, MS (Topcu, Mustafa Sami)[ 1 ]2010A Reliability and Validity Study of the Defining Issues Test: The Relationship of Age, Education, Gender and Parental Education with Moral DevelopmentKURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI Volume: 10 Issue: 3 Pages: 1681-1696 Published: SUM 2010
Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan, D., & Yağmurlu, B.2010Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: Sosyal yetkinlik ve davranış değerlendirme-30 ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,17, 3-14.
Dağ, İ.1997Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ).I.Savaşır ve N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, 86-92.
Dağ, İ.1997Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ). I.Savaşır ve N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9,93-99.
Dağ, İ.2006Psikolojik değerlendirme ve testler (Böl. 8.1). N. Yüksel (Ed.) Ruhsal Hastalıklar. Ankara: MN Medikal & Nobel. ss. 99-122 .
Dağ, İ.2000Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Ö. Aydemir ve E. Köroğlu (Eds.). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, ss. 33-40.
Dağ, İ.2005Psikolojik test ve ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik.Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P), 13 (4 Ek Sayı), 17-23.
Dağ, İ.1991Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği(RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği.Psikoloji Dergisi, 7 (26), 10 - 16.
Dağ, İ.1991Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği.Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (1), 5 - 12.
Dağ, İ.1991Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (4), 269 - 274.
Dağ, İ.2002Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması.Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 77-90.
Dincer, ED (Dincer, Elvin Dogutepe)[ 2 ] ; Bakar, EE (Bakar, Emel Erdogan)[ 1 ] ; et al.2012The Relation of Conners Rating Scale with Executive FunctionsTURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI Volume: 32 Issue: 4 Pages: 1011-1025 DOI: 10.5336/medsci.2011-26485 Published: AUG 2012
Dinn, Ayse Aycicegi; Dinn, Wayne M.2012Rey Complex Figure Test Profile of Turkish AdultsNOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY Volume: 49 Issue: 2 Pages: 145-151 DOI: 10.4274/npa.y6306 Published: 2012
Durak, A., Palabıyıkoğlu, R.1994Beck Umutsuzluk Ölçeği geçerlilik çalışması.Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.
Durak, A.1994Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 1-11.
Durak, M. & Senol-Durak, E. 2010Psychometric Qualities of the UCLA Loneliness Scale-Version 3 as Applied in Turkish Culture.Educational Gerontology, 36(10-11), 988-1007. DOI: 10.1080/03601271003756628.
Durak, M., & Senol-Durak, E.2013The Development and Psychometric Properties of the Turkish Version of the Stress Appraisal Measure.European Journal of Psychological Assessment, 29(1), 64-71. doi: 10.1027/1015-5759/a000079
Durak, M., Durak-Şenol, E. & Gençöz, T.2003Work Stress Scale for correctional Officers: A pilot Study. Journal of Psychiatry Psychology Psychopharmacology, 11(4), 296-302.
Durak, M., & Senol-Durak, E.
2011Turkish validation of the Emotional Approach Coping Scale.Psychological Reports, 109(1), 147-166. doi: 10.2466/02.08.20.21.PR0.109.4.147-166
Eker, D. ve H. Arkar1995Perceived social support: psychometric properties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing countrySocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 30, 121-126 (1995).
Erol, Ruth Yasemin; Bozo, Ozlem2012Adaptation, reliability and validity study of the Inventory of Socially Supportive BehaviorsANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 13 Issue: 3 Pages: 210-215 Published: SEP 2012
Giray, M.D. ve Şahin, N.D.2012Algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikoloji Yazıları, 15 (30), 1-12.
Gültekin, Z. & Sayıl, M.2005Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması.Türk Psikoloji Yazıları, 8 (15), 47-61.
Gulum, I. Volkan; Dag, Ihsan2012The Turkish adaptation, validity and reliability study of the Repetitive Thinking Questionnaire and the Cognitive Flexibility InventoryANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 13 Issue: 3 Pages: 216-223 Published: SEP 2012
Gülüm, İ.V., Dağ, İ.2013Bir dizi ölçek içinden birini seçici olarak atlamak bir başa çıkma stratejisi olabilir mi?: Tekrarlayıcı düşünme ölçeği.Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2, 89-97.
Irak, Metehan2012Standardization of Turkish Form of Metacognition Questionnaire for Children and Adolescents: The Relationships with Anxiety and Obsessive-Compulsive SymptomsTURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 23 Issue: 1 Pages: 46-52 DOI: 10.5080/u6604 Published: SPR 2012
Kagitcibasi, Cigdem; Biricik, Duygu2013"Draw a Person Test" Results Comparison between Generations and Gender: 33 Years LaterTURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 28 Issue: 72 Pages: 36-47 Published: DEC 2013
Karacam, O (Karacam, Ozgur)[ 1 ] ; Totan, T (Totan, Tarik)[ 2 ] ; Korkmaz, YB (Korkmaz, Yesim Babur)[ 1 ] ; Koyuncu, M (Koyuncu, Mehmet)[ 3 ]2012Turkish adaptation of the Hendrick Brief Sexual Attitudes Scale, validity and reliability studyANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 13 Issue: 2 Pages: 138-144 Published: JUN 2012
Karakaş, S., Bekçi, B., Kafadar, H., Irak, M., & Erzengin, Ö.U.2000Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, & Ç. Özesmi (Ed.). Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon. Ankara: Çizgi Tıp (s. 61-70).
Karakaş, S., Bekçi, B., Irak, M.2003Nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, ülkemizdeki durum.S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Eds.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yay.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z.2008Ülkemize standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler: BİLNOT S. Karakaş (Der.), Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.
Karancı, A. N., Gençöz, T., Yorulmaz, O., & Inozu, M (der.)2012Obsesif-kompulsif bozukluk: bilişsel-davranışçı yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
KARANCI, A.,N., DİRİK, G., ve YORULMAZ, O.2007Eysenck Kişilik Anketi – Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EKA-GGK) Türkiye’de Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, Sayfa: 254-261
Karaosmanoglu, H. Alp; Soygut, Gonca; Kabul, Asiye2013Psychometric properties of the Turkish Young Compensation InventoryCLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY Volume: 20 Issue: 2 Pages: 171-179 Published: MAR-APR 2013
Kayaalp, L (Kayaalp, Levent)[ 1 ] ; Aygolu, F (Aygolu, Fusun)[ 1 ] ; Alsancak, B (Alsancak, Burcin)[ 1 ] ; Duzen, E (Duzen, Ekrem)[ 2 ] ; Dogangun, B (Dogangun, Burak)[ 1 ]2010The norms, reliability and validity of the Brunet-Lezine test in Turkish childrenTURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS Volume: 45 Issue: 2 Pages: 86-95 DOI: 10.4274/tpa.45.86 Published: JUN 2010
Kazak Berument, Sibel; Guven, Ayse Gul2013Turkish Expressive and Receptive Language Test: I. Standardization, Reliability and Validity Study of the Receptive Vocabulary Sub-ScaleTURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 24 Issue: 3 Pages: 192-201 Published: FAL 2013
Kesikçi, H. & Amado, S. 2005Okuma Güçlüğü Olan Çocukların Fonolojik Bellek, Kısa Süreli Bellek ve WISC-R Testi Puanlarına Ait Bir İnceleme. Türk Psikoloji Dergisi. 20(55), 99-113.
Köksal, F., & Power, K.1990Four Systems Anxiety Questionnaire (FSAQ). A self-report measure of somatic, cognitive, behavioral and feeling components. Journal of Personality Assessment, 54, 534-544.
Köksal, F., Power, K., & Sharp, D.1991Profiles of DSM-III anxiety disorders on the Four Systems Anxiety Questionnaire.Personality and Individual Differences, 12, 643-651.
Korkmaz, Mediha; Somer, Oya; Gungor, Duygu2013Measurement Equivalence across Gender with Mean and Covariance Structure of Five Factor Personality Inventory for Adolescent SampleEGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE Volume: 38 Issue: 170 Pages: 121-134 Published: OCT 2013
Korkmaz, M.2007Psikolojik Ölçmenin Yeni Kuralları Ve Türkiye’deki Durumu. Türk Psikoloji Bülteni, Cilt 13, Sayı 40, 8-14.
Korkmaz, M.2006Test Ve Ölçek Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar: Madde Cevap Kuramı Kapsamında Madde İşlevsel Farklılığı (Madde Yanlılık) Yöntemleri. Türk Psikoloji Yazıları ,Cilt 9, Sayı 18, 63-80
Kutsal, E (Kutsal, Ebru)[ 1,5 ] ; Pasli, F (Pasli, Figen)[ 1 ] ; Isikli, S (Isikli, Sedat)[ 2 ] ; Sahin, F (Sahin, Figen)[ 3,1 ] ; Yilmaz, G (Yilmaz, Gokce)[ 1 ] ; Beyazova, U (Beyazova, Ufuk)[ 4 ]2011Preliminary Validation of the Child Abuse Potential Inventory in TurkeyJOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE Volume: 26 Issue: 14 Pages: 2856-2865 DOI: 10.1177/0886260510390952 Published: SEP 2011
Martinussen, Laila M.; Lajunen, Timo; Moller, Mette; et al.2013Short and user-friendly: The development and validation of the Mini-DBQACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION Volume: 50 Pages: 1259-1265 Published: JAN 2013
Örsel, S., Akdemir, A., Güriz, O., Cangöz, B.2004Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 12 (1), 31-37.
Orsel, S.D., Akdemir, A., Dağ, İ.2004The sensitivity of Quality of Life Scale WHOQOL 100 to psychopathological measures in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 45 (1), 57-61.
Ozel-Kizil, ET (Ozel-Kizil, E. Tugba)[ 1 ] ; Turan, ED (Turan, Engin D.); Yilmaz, E (Yilmaz, Elif); Cangoz, B (Cangoz, Banu)[ 2 ] ; Uluc, S (Uluc, Sait)[ 2 ]2010Discriminant Validity and Reliability of the Turkish Version of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE-T)ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY Volume: 25 Issue: 2 Pages: 139-145 DOI: 10.1093/arclin/acp103 Published: MAR 2010
Özel-Kızıl, E.T., Duman, B., Altıntaş, Ö., Kırıcı, S., Baştuğ, G., Baran, Z., & Altunöz, U.2013Öznel Bellek Yakınmaları Anketi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.Türk Geriatri Dergisi, 16(2), 150-154.
Ozer, S (Ozer, Serap)2011TURKISH CHILDREN'S BENDER-GESTALT TEST PERFORMANCE: DIFFERENCES IN PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL CHILDRENPSYCHOLOGICAL REPORTS Volume: 108 Issue: 1 Pages: 169-181 DOI: 10.2466/03.11.17.24.PR0.108.1.169-181 Published: FEB 2011
Ruganci, R. Neslihan; Gencoz, Tuelin2010Psychometric Properties of a Turkish Version of the Difficulties in Emotion Regulation ScaleJOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY Volume: 66 Issue: 4 Pages: 442-455 DOI: 10.1002/jclp.20665 Published: APR 2010
Şahin, N., Şahin, N. H., and Heppner, P. P.1993The psychometric properties of the Problem Solving InventoryCognitive Therapy and Research, 17, 4, 379-396.
Şahin, N. H. and Şahin, N.1992Reliability and validity of the Turkish version of the ATQJournal of Clinical Psychology, 48(3), 334-340.
Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Uğurtaş, S.2002Kısa Semptom Envanteri: Ergenler için kullanımı.Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 21-32.
Şahin, N.H., Durak, A.1995Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması.Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.
Şahin, N.H., Durak, A. 1994Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory- BSI): Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31),44-56.
Saritas, Dilek; Gencoz, Tulin2011PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF "YOUNG SCHEMA QUESTIONNAIRE-SHORT FORM 3" IN A TURKISH ADOLESCENT SAMPLEJOURNAL OF COGNITIVE AND BEHAVIORAL PSYCHOTHERAPIES Volume: 11 Issue: 1 Pages: 83-96 Published: MAR 2011
Sarı, S., & Dağ, İ. 2009Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği.Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (4), 261-270.
Senol-Durak, E., Durak, M., & Elagoz, F. O. (2011)2011Testing the psychometric properties of the Ways of Coping Questionnaire (WCQ) in Turkish university students and community samples.Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(2), 172-185. doi: 10.1002/cpp.677
Senol-Durak, E., & Durak, M. 2011Factor Structure and Psychometric Properties of the Emotional Approach Coping Scale in Turkish University Students and Community Members.Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 33(2), 264-272. doi: 10.1007/s10862-011-9223-z
Şenol-Durak, E., Durak, M., & Gençöz, T. 2006Development of Work Stress Scale for Correctional Officers.Journal of Occupational Rehabilitation, 16(1), 153-164. DOI: 10.1007/s10926-005-9006-z.
Şenol, S., Özgüven, H.D., Dağ, İ. & Oğuz, Y.1996Hekimler için Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği(ÖTÖ)’nin faktör yapısı ve iç tutarlığı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P), 4 (3), 185 - 190.
Solak, N. & Göregenli, M.2009Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi,Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 72-94
Somer, O., Korkmaz, M.&Tatar, A.2002Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması.Türk Psikoloji Dergisi. cilt 17,sayı 49,21-37.
Sorias, O.1989Sosyal desteğin değerlendirilmesi I: Kullanılan ölçüm araçlarının değerlendirilmesi. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminer Dergisi, 6/7, 19-26.
Sorias, O.1987Rorschach testinin yorum ve rapor aşamasında karşılaşılan sorunlar. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Seminer Dergisi, 5, 52-61.
Sorias, O.1988Rathus Girişkenlik Testi: II. İki grup üniversite öğrencisinde testin geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması.E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27(3), 1041-1050.
Sorias, O.1988MMPI testi ile ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkinin incelenmesi. E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 27(1), 31-43.1988.
Sorias, O. & Sorias S.1984Bir grup ergenin Rorschach test bulguları.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1), 223-229. (1984)
Sorias, O., Sorias, S. & İnceer, B.1984Psikiyatrik hastaların MMPI alt test özelliklerinin araştırılması II: Klinik alt testler.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(4). 1437-1455. 1984i
Sorias, O., Sorias, S. & Atalay, N.1988Rathus Girişkenlik Testi: I. Bir grup üniversite öğrencisinde girişkenlik düzeyi ve bunun yaş ve cinsiyetle ilişkisi.Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi, 3(2), 106-110.
Sorias, S. & Sorias, O.1984Psikiyatrik hastaların MMPI alt test özelliklerinin araştırılması I: Geçerlik alt testleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(4), 1429-1436. 1984.
Sorias, S. & Sorias, O.1987Stresin nicelendirilmesi ve bu amaçla geliştirilen önemli araçlar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,26(2). 891-895.
Soygüt, G., Uluç, S. ve Tüzün, Z. 2008Bilişsel Terapiyi Uygun ve Yetkin Yürütme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bir Ön Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19 (2), 177-186.
Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A. ve Çakır, Z.2009Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Değerlendirilmesi: Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), 75-84.
Soygüt, G. ve Uluç, S.2009Bilişsel davranışçı Terapi Sürecinde Terapötik İttifak Ölçeği Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (4), 367-375.
Soygüt, G. ve Işıklı, S.2008Terapötik İttifakın Değerlendirilmesi: Terapötik İttifak Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi,19(4),398-408.
Soygüt, G. ve Dürü, Ç.2008Kısa süreli bilişsel terapiye uygunluk ölçeği’nin (BİLTER-U) psikometrik özelliklerinin incelenmesine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikoloji Yazıları. 11 (21), 54-64.
Tatar, Arkun; Tok, Serdar; Saltukoglu, Gaye2011Adaptation of the revised schutte emotional intelligence scale into Turkish and examination of its psychometric propertiesKLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 21 Issue: 4 Pages: 325-338 DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Published: DEC 2011
Tatar, Arkun; Kayiran, Sinan Mahir; Saltukoglu, Gaye; et al.2013Analysis of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in Children and Adolescents from the Perspective of the Item Response TheoryKLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 242-253 Published: SEP 2013
Tatar, Arkun; Sahinturk, Hasan; Saltukoglu, Gaye; et al.Examination of Personality Characteristics of Theater Actors in the Framework of the Five Factor Model and Construction of their PersonalityTURK PSIKOLOJI DERGISI Volume: 28 Issue: 72 Pages: 1-20 Published: DEC 2013
Tekcan, A. İ., ve Göz, İ. 2002Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü’nün Geçerliği Üzerine Bir ÇalışmaTürk Psikoloji Dergisi. 17, 1-22.
Tekinsav-Sütcü, S. ve Aydın, A.2008İki Farklı Öfke Ölçeğinin Çocuk ve Ergenler İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 93-108.
Tok, ESS (Sevi Tok, Emine Sevinc)[ 1 ] ; Arkar, H (Arkar, Haluk)[ 2 ]2012Comparison of Psychobiological Personality Model and Five Factor Personality Theory in Turkish sampleANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 13 Issue: 4 Pages: 262-269 Published: DEC 2012
Tok, S., Koyuncu, M., Dural, S., & Catikkas, F.2010Evaluation of International Affective Picture System Ratings (IAPS) in an Athlete Population and Its Relations to Personality.Personality and Individual Differences. 49 pp. 461-466
Tosun, A., & Irak, M.2008Üstbiliş Ölçeği-30’un Türkçe uyarlaması, geçerliği, güvenirliği, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 67-80.
Tuna, E (Tuna, Ezgi)[ 1 ] ; Bozo, O (Bozo, Ozlem)[ 1 ]2012The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Factor Structure and Psychometric Properties of the Turkish VersionJOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT Volume: 34 Issue: 4 Pages: 564-570 DOI: 10.1007/s10862-012-9303-8 Published: DEC 2012
Tunay, S. ve Soygüt, G.2009Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 20 (1), 68-74.
Turetgen, IO (Turetgen, Ilknur Ozalp)[ 1 ] ; Berk, OS (Berk, Ozlem Sertel)[ 1 ] ; Basbug, G (Basbug, Gokce)[ 1 ] ; Unsal, P (Unsal, Pinar)[ 1 ]2012The Development of the Job Stressor Appraisal Scale as Part of the Job Stress BatteryEUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT Volume: 28 Issue: 2 Pages: 147-153 DOI: 10.1027/1015-5759/a000103 Published: 2012
Uğuz, S., İnanç, B., Yerlikaya, E.E. ve Aydın, H.2004Endicott işte üretkenlik ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesiTürk Psikiyatri Dergisi 15 (3) 209-214.
Ulke, Hilal Esen; Bilgic, Reyhan2011Investigating the Role of the Big Five on the Social Loafing of Information Technology WorkersINTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT Volume: 19 Issue: 3 Pages: 301-312 DOI: 10.1111/j.1468-2389.2011.00559.x Published: SEP 2011
Uluç, S. 2008MMPI-2 Depresyon, kaygı ve öfke içerik ölçeklerinin ölçüt geçerliği açısından değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 19 (1), 57-66.
Ulusoy, M. Sahin, NH., Erkmen, H.1998Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric PropertiesJournal of Cognitive Psychotherapy 12 (2): 163-172.
Uz, I.2014Nedensel belirsizlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması (The adaptation of causal uncertainty scale into Turkish). Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry). Advance online publication. doi: 10.5455/apd.173182
Yasak, Y., Batıgün, A.D. 2010Sürücü seçme ve değerlendirmede psikolojik testlerin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 235-240.
Yeniçeri, Z., & Kökdemir, D.2006University students' perceptions of and explanations for infidelity: The development of the infidelity questionnaire (INFQ).Social Behavior and Personality, 34 (6), 639-650.
Yılmaz, A. E., Gençöz, T., & Wells, A.2008Psychometric characteristics of the Penn State Worry Questionnaire and Metacognitions Questionnaire-30 and metacognitive predictors of worry and obsessive compulsive symptoms in a Turkish sample. Clinical Psychology & Psychotherapy, 15(6), 424-439. doi. 10.1002/cpp.589
Yilmaz, A. E., & Fisiloglu, H. 2006Psychometric Properties of the Fisher Divorce Adjustment Scale in a Turkish Divorced Sample.Journal of Divorce & Remarriage, 45(1-2), 149-169. doi. 10.1300/J087v45n01_08
Yilmaz, A. E., Sungur, M. Z., Konkan, R., & Senormanci, O.baskıdaPsychometric Properties of the Metacognitions Questionnaires about Rumination in Clinical and Non-clinical Turkish Samples.Turkish Journal of Psychiatry. doi. 10.5080/u7879
Yılmaz Irmak, T., Tekinsav Sütçü, S., Aydın, A., Sorias, O.2007Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) Geçerlilik ve Güvenirliliğinin Saptanması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14, 13-23.
YORULMAZ, O., YILMAZ, E., ve GENÇÖZ, T.2004Psychometric properties of Thought-Action Fusion Scale in a Turkish sample. Behavior Research and Therapy, Cilt: 42, Sayı: 10, Sayfa: 1204-1214
Yorulmaz, O., Yılmaz, A. E., & Gençöz, T. 2004Psychometric properties of the Thought–Action Fusion Scale in a Turkish sample. Behaviour Research and Therapy, 42(10), 1203-1214. doi. 10.1016/j.brat.2003.08.005
Yorulmaz, O (Yorulmaz, Orcun)[ 1 ] ; Dirik, G (Dirik, Guelay)[ 1 ] ; Karaali, O (Karaali, Oya)[ 1 ] ; Uvez, E (Uvez, Emel)[ 1 ]2010The Psychometric Properties of the Inferential Confusion Scale Based in Turkish Patients with Obsessive-Compulsive DisorderTURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 21 Issue: 2 Pages: 135-142 DOI: 10.5080/u6137 Published: SUM 2010
YORULMAZ, O., KARANCI, A. N., DİRİK, G., BAŞTUĞ, B., KISA, C., GÖKA, E., ve BURNS, G. L.2007Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, Cilt: 10, Sayı: 20, Sayfa: 75-85
YORULMAZ, O., ve GENÇÖZ, T.2008OKB semptomlarında yorumlama ve kontrol süreçlerini değerlendiren İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Anketi ve Düşünceleri Kontrol Anketi’nin psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, Cilt: 11, Sayı: 22, Sayfa: 1-13
Yucel, B (Yucel, Basak)[ 1 ] ; Polat, A (Polat, Aslihan)[ 2 ] ; Ikiz, T (Ikiz, Tevfika)[ 3 ] ; Dusgor, BP (Dusgor, Bengi Pirim)[ 3 ] ; Yavuz, AE (Yavuz, Ayse Elif)[ 3 ] ; Berk, OS (Berk, Ozlem Sertel)[ 3 ]2011The Turkish Version of the Eating Disorder Examination Questionnaire: Reliability and Validity in AdolescentsEUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW Volume: 19 Issue: 6 Pages: 509-511 DOI: 10.1002/erv.1104 Published: NOV-DEC 2011