AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

30 Aralık 2014

Kitap/Makale

Bu sayfada aşağıdaki konularda çeşitli kitap/makale/rapor duyuruları yer alıyor:
  • üniversitelerle ilgili yayınlar 
  • yükseköğretimle ilgili yayınlar 
  • psikoloji eğitimi ile ilgili yayınlar 
  • psikoloji ile ilgili kitaplar 

​Değirmencioğlu, S., & İnal, K. (Der., 2015). Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler. İstanbul: Ayrıntı. (kitap tanıtımı)

Vatansever, A., & Gezici Yalçın, M. (2015). "Ne Ders Olsa Veririz": Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü. İstanbul: İletişim. (kitap tanıtımı)


Arik, E. (2014). Vakıf üniversiteleri psikoloji yükseklisans ücretlerine örnekler. (bağlantı, bağlantı 2)


Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014). (bağlantı) (1996'dan 2014'e Kontenjanlar, psikoloji bölümlerinde çalışan öğretim üyelerinin WoS indekslerindeki makale sayıları, Öğretim üyeleri anket sonuçları, Psikolog ve adayları anket sonuçlarını içeren bir çalışma)

Arik, E. (2014). Psikologların Akademik Yayınları Kaynakça Çalışması. (bağlantı) (Türkiye doğumlu ve/ya Türkçe konuşan psikologların kitap ve kitap bölümleri, çeşitli indekslerde yer alan makaleleri, tam metin bildirileri ve çeşitli yayınlarının yer aldığı bir bibliyografya çalışması)

Arik, E. (2014). Psikologlar veri tabanı. (bağlantı) (psikoloji diplomasına sahip bazı psikologların isim, soyisim, mezuniyet yılı, mezun olduğu üniversite, yaşadıkları şehirler ve iletişim bilgilerinin yer aldığı bir liste)

Arik, E. (2014). Psikoloji bölümleri öğretim elemanları sayıları 2014 (Temmuz 2014, Eylül 2014) (14 Aralık 2013)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - 1996'dan 2014'e Kontenjanlar (Kasım 24, 2014)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - Psikolog ve adayları anket sonuçları (Kasım 23, 2014)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - Öğretim üyeleri anket sonuçları (Kasım 23, 2014)

Arik, E. (2014). Web of Knowledge'da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış: 1980-2013 [Turkey's Output in Psychological Publications: An Overview of Web of Knowledge between 1980 and 2013]. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5, 81-96. link pdf 


Arik, E. & Yıldız, T. (2014, Nisan). Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye. link

Arik, E. & Yıldız, T. (2014, Nisan). Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu Ve Olumsuz Algıları. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye. link

Arik, E. (2013). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi 2013 (bağlantı) (1996'dan 2013'e Kontenjanlar, psikoloji bölümlerinde çalışan öğretim üyelerinin WoS indekslerindeki makale sayıları, Öğretim üyeleri anket sonuçları, Psikolog ve adayları anket sonuçlarını içeren bir çalışma)

Arik, E. (2013). (Türkiye’de) Psikoloji Bölümleri Sıralaması. http://www.enginarik.com/psikoloji-boeluemleri-siralamasi

Arik, E. (2013). A bibliometric analysis of a national journal: The case of the Turkish Journal of Psychology. Journal of Scientometric Research, 2(3), 173-184. link (Türk Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışmaları derinlemesine inceleyen bir çalışma)


Yayınınızın burada yer almasını istiyorsanız benimle bağlantı kurun lütfen (enginarik@enginarik.com)