AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Görüntüleme Sayısı

08 Ağustos 2014

JCR Etki faktörleri 2013

Türk Psikoloji Dergisi'nin bibliyometrik veri analizi başlıklı yazımda Türk Psikoloji Dergisi'nin bibliyometrik analizini paylaşmıştım. JCR etki faktörleri (impact factor, IF) 2013 senesi için açıklandı. Bu sene Türk Psikoloji Dergisi'nin etki faktörü 0.222. 2012'de 0.214'tü. Bağlantısını verdiğim makalede bu dergiyi ayrıntılı incelediğim için meraklısını oraya yönlendiriyorum.


JCR 2013 sosyal bilimler alanında bu sene Türkiye adresli 12 derginin etki faktörü yer alıyor. Bunlar: 


Amme İdaresi Dergisi, 
Bilig, 
Eğitim Araştırmaları, 
Eğitim ve Bilim, 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
İktisat İşletme ve Finans, 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 
New Perspectives on Turkey, 
Türk Geriatri Dergisi, 
Türk Psikiyatri Dergisi, 
Türk Psikoloji Dergisi,
Uluslararası Ilişkiler. 


2012'de de yine bu dergiler yer alıyordu. 2011'de ise bu dergilere ek olarak Turkish Online Journal of Educational Technology vardı. 2010'da ise İktisat İşletme ve Finans'ın etki faktörü hesaplanmamıştı.


Bu dergiler arasında en düşük etki faktörlü dergi Amme
 İdaresi Dergisi (0.02), en yükseği Türk Psikiyatri Dergisi (0.582). 


İktisat İşletme ve Finans hariç diğer dergilerin 5 yıllık etki faktörü de verilmiş artık. Türk Psikoloji Dergisi'nin 5 yıllık etki faktörü ise 0.303.

Bu etki faktörleri çok yüksek gözükmemekle birlikte yerel/ulusal dergilerden beklenen düzeyde diye düşünüyorum.

Not: JCR 2013 doğa bilimlerinde Türkiye adresli 49 derginin etki faktörü hesaplanmış.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder