AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

20 Haziran 2014

Akademik ünvanlar: Araştırma Görevlisi (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe)

Son 20 gün içerisinde (t)arama sözcük öbeklerinden bir grup akademik ünvanlarla/unvanlarla ilgili. Hemencecik yazalım. Ama ilkönce "Ass.Prof." yazıma bakınız. Ardından ünvanlarla ilgili şu yazıma da bakınız.

Araştırma Görevlisi-Araş.Gör.
Amerika'da bu ünvana direk karşılık gelen bir ünvan/title yok. Böyle daimi bir kadro yok. Ancak bu pozisyonun karşılığına denk gelebilecek 3 pozisyondan bahsedebiliriz:

  • Research Assistant. Kısaltmalar ülkemde çok sevildiği için hemen kısaltmasını da verelim :) RA (ar-ey) olarak kısaltılır. Araştırma Asistanı olarak çevirebiliriz. Bunlar genelde lisansüstü eğitim (doktora veya belki master) yapan kişiler laboratuvar ortamında (veya değil) ama bütçeli mütçeli bir araştırmada çalışırlar. Nadiren de olsa lisansüstü ve lisans öğrencisini ayrıştırmak için "graduate research assistant" (lisansüstü araştırma asistanı) ve nadiren de olsa "undergraduate research assistant" (lisans [öğrencisi] araştırma asistanı) olarak da adlandırılabilir.
  • Teaching Assistant. TA (ti-ey) olarak kısaltılır. Öğretim Asistanı olarak çevirebiliriz. Nadiren de olsa lisans öğrencisi olabilecekleri gibi yine RA gibi lisansüstü yapan kişilerdir. İki gruba ayrılır: 
    • Dersin tüm sorumluluğunu alan genelde doktora yapan kişiler. Yani bir öğretim üyesi gibi dersi hazırlayan sunan sınavlarını yapan kişiler. Bazen "graduate lecturer" gibi de adlandırılabilir.
    • Bir öğretim üyesine dersin hazırlanması veya değerlendirmesinde (sınav okumaya yardım gibi) yardımcı olan kişiler.
  • Administrative Assistant. AA (ey-ey) olarak kısaltılır. Yönetim Asistanı olarak çevirebiliriz. Bu kişiler yine lisans veya lisansüstü öğrencileri olup bölüm yöneticilerine yönetim işlerinde yardımcı olurlar. Toplantı tutanağı tutmak, dosyaları hazırlamak vs. gibi.
Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte, genel olarak Türkiye'deki araştırma görevlilerinden beklenen şey üçü bir arada olmaları. Yani hem RA hem TA hem de AA. Genelde ve çoğunlukla sekreter ve AA, böylelikle --ne yazık ki-- bölüme alınması gereken bir sekreter maaşından tasarruf edilmiş oluyor.