AKADEMİK DÜNYA "aman çok akademik"

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Bu Blogda Ara

05 Aralık 2013

Web of Knowledge’da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış


Web of Knowledge’da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış başlıklı çalışmam şu adreste görülebilir:

http://www.enginarik.com/web-of-knowledge-da-tuerkiye-adresli-psikoloji-yayinlarina-genel-bir-bakisÖzet


Türkiye’deki araştırmacıların sosyal bilimler ve insani bilimler alanlarında ve özellikle psikoloji alanında uluslararası bilim dünyasına bibliyometrik katkısı nedir? Bu soruya yanıt aradığım çalışmamda Web of Knowledge’a ait (WoK) Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index’te (A&HCI) 1980-2013 arası Türkiye adresli tam makale olan yayınları inceledim. Ayrıca sadece psikoloji alt dizinlerinde yer alan yayınları da inceledim. Sonuçları İran, Yunanistan, Hollanda, Almanya, İngiltere ve ABD adresli yayınlarla sayısal olarak karşılaştırdım. Bulgular gösteriyor ki, bütün bu ülkelerde bu dizinlerde yer alan makale sayıları artmaktadır. Türkiye adresli toplam makale sayısı İran ve Yunanistan’dan fazla fakat diğer ülkelerden oldukça azdır. Türkiye adresli psikoloji yayınları sayısı artmasına rağmen (n=2,054), bu sayının toplam yayınlara oranı düşmektedir (ortalama %11.31) ve oran olarak Hollanda (%24.90), Almanya (%22.54) ve ABD’den (%21.14) ziyade İran (%10.93), Yunanistan (%13.22) ve biraz da İngiltere (%15.86) ile benzerlik göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Türkiye’de sosyal bilim yayınları, Web of Knowledge, Psikoloji, Bibliyometrik analiz.